Begeleiding van Nabestaanden

​Na het overlijden van een dierbare, begeleid ik nabestaanden. Ik geef informatie en advies, bied emotionele steun en begeleiding in de laatste levensfase en bij het verwerken van een overlijden.

​Tarieven voor begeleiding aan nabestaanden Na de Uitvaart
​​

Telefonisch contact, één gesprek waarin ruimte is voor zowel praktische als emotionele ondersteuning, nazorg
(toesturen van aanvullende info, uitzoeken van besproken zaken)

€ 90,- (incl. reiskosten < 20 km)

Vervolggesprekken, losse gesprekken, begeleiding bij rouw en verlies
€ 75,- per gesprek (incl. reiskosten < 20 km)

​Reisafstanden meer dan 20 km € 0,19 per km

Voor mensen met een kleine beurs is het ook mogelijk om begeleiding te ontvangen. Hierover kunnen vooraf afspraken gemaakt worden m.b.t. het aantal gesprekken, kosten en betaling.